Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bransch

Tillsammans med arbetsmarknadens parter tar Prevent fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Arbetsmiljö restaurang

Den här kostnadsfria webbutbildningen handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.

Läs mer

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är en webbplats att ta hjälp av för lägre ljudnivåer i förskolan. Här finns smarta tips från andra förskolor och en praktisk checklista att använda sig av.

Läs mer om buller

Checklistor inom vård och omsorg

Här finns ett stort antal kostnadsfria checklistor att använda när du vill förbättra arbetsmiljön inom vård och omsorg. De kan användas på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Här finns checklistorna