Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om oss

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenska Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt vi gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Filmen om Prevent

Prevent erbjuder kunskaper för en bättre arbetsdag

Prevents mest populära enkät handlar om psykosocial arbetsmiljö och är ett perfekt redskap för att ta reda på vad arbetsgruppen tycker. Att skapa ett bra arbetsklimat är ett effektivt sätt att öka trivseln och därmed produktivitieten.

Till enkäten

Utbildning om arbetsmiljö

Mest populär är Prevents grundutbildning Bättre arbetsmiljö - BAM. Det finns också en särskild utbildning för chefer och utbildningar inom ämnen som exempelvis stress.

Mer på webben

Prevent har flera kostnadsfria webbutbildningar som främst riktar sig till olika branscher. Här hittar du också webbprodukter inom flera olika ämnesområden, som till exemel stress.