Lagar och regler

29 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om lagar och regler på arbetsmiljöområdet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar. 

Företagen som redan infört mejlregler

2017-01-19

Sedan årsskiftet gäller en ny lag i Frankrike som ger anställda rätt att inte läsa mejl efter arbetstid. Men några stora franska företag har redan infört regler kring e-posthantering för att förebygga stress hos de anställda. Ett av dem är telekombolaget Orange.

Rätt att logga ut får inte gehör i Sverige

2017-01-12

I Frankrike gäller en ny lag från årsskiftet som ger anställda rätt att inte kolla jobbmejl efter arbetstid. Men i Sverige är både arbetsgivare och fack ense om att lagstiftning inte är rätt väg att gå för att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.

Hormonstörande ämne förbjuds i kassakvitton

2017-01-11

Det hormonstörande ämnet bisfenol A kommer att förbjudas i kassakvitton och biljetter efter ett beslut i EU-kommissionen. Studier visar att kassapersonal som hanterar kvitton utsätts för mycket höga halter under en arbetsdag.

 

Nya lagar nästa år

2016-12-15

Nästa år träder några lagändringar i kraft som påverkar företag och anställda. Arbetsliv har listat de viktigaste.

Nya sätt att anställa ger huvudbry

2016-11-15

Nya sätt att organisera arbetet som crowdsourcing och egenanställning har gjort det svårare att säga vem som har ansvar för arbetsmiljön. Vad det innebär för lagstiftningen är någonting som Kurt Eriksson har fått i uppdrag av regeringen att utreda.

Skärpt lagstiftning ska minska diskriminering

2016-06-27

Från och med årsskiftet måste arbetsgivare förebygga diskriminering som är kopplad till kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det beslutade riksdagen nyligen.

Rekordmånga anmälningar av arbetsmiljöbrott

2016-05-31

De senaste tio åren har anmälningarna om arbetsmiljöbrott fyrdubblats. Brotten är svåra att föra i bevis och de flesta ärenden avskrivs. Särskilda arbetsmiljöenheter hos polis och åklagare har ändå lett till att fler arbetsgivare fälls.

Kritik mot hållbarhetslag

2016-04-05

Enligt ett nytt lagförslag ska alla företag med fler än 250 anställda börja lämna en hållbarhetsrapport varje år. Något som kan bli resurskrävande och kostsamt, anser arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Vägledning om nya stressföreskriften snart ute

2016-03-10

Informationsträffar, youtubefilmer, frågor och svar på webben och en skriftlig vägledning. Det är inslag i Arbetsmiljöverkets satsning för att sprida kunskap om de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsskadeförsäkringen ska utredas

2016-01-29

Regeringen tillsatte i torsdags en utredning av arbetsskadeförsäkringen. Bakgrunden är bland annat att kvinnor har sämre möjligheter än män att få sina arbetsskador godkända.

Kommentarer: 3

Arbetsgivarna oeniga om lönekartläggningar

2016-01-25

Regeringens förslag om att företag ska göra årliga lönekartläggningar möter olika reaktioner hos arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv är kritiska, samtidigt som Bankinstitutens arbetsgivarorganisation är positiva och redan i dag har årliga lönekartläggningar i sina kollektivavtal.

Nya föreskrifter om kvartsdamm

2015-11-04

Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten. Dammet som virvlar upp kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen silikos. Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som bland annat innebär skärpta krav på riskbedömning.

Webbfråga

Hur påverkas du av våren?

  • Ny energi 27%  
  • Vårtrött 27%  
  • Glad 40%  
  • Deppig 7%  
  • Stressad 0%  
  • Inget särskilt 0%  
Totalt antalet röster: 15