Annonsera

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största arbetsmiljötidning.
  • Etablerad 1993. TS-kontrollerad upplaga 142 400 (år 2015)
  • Utgivning 6 nummer per år, 48 sidor
  • Ämnen vi skriver om: Arbetslivet med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, forskning och kompetens
  • Utgivare: Prevent
  • Målgrupper: Skyddsombud, personalansvariga, utbildningschefer,produktions- och verkstadschefer, miljö- och hälsoskyddschefer, skyddsingenjörer, företagshälsovården, organisationer och myndigheter samt arbetsgivare- och fackförbunden.
  • Distribueras utan kostnad till dem som arbetar med arbetsmiljön på landets företag och organisationer, delas även ut vid mässor, konferenser med mera. 

Vill du annonsera i Arbetsliv?
Tidningen Arbetsliv är det enda media inom arbetsmiljöbranschen som i princip når alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, såväl på central som på lokal nivå. Det är också möjligt att annonsera på webben. Bilagor offereras efter vikt och format.

Annonskontakt 

Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
E-post: arbetsliv@bs-media.se
Tfn: 08-10 39 20
http://www.bs-media.se/


Bilagor i Arbetsliv
Du känner väl till att du kan ha bilagor i tidningen Arbetsliv? Till en låg kostnad och med träffsäkerhet når ni era målgrupper med information på ett enkelt sätt.

Webbfråga

Hur känner du inför att göra ett personlighetstest när du söker jobb?

  • Intressant att testa 46%  
  • Om det krävs 28%  
  • Tveksam 21%  
  • Nej, då söker jag inte jobbet 5%  
Totalt antalet röster: 57