Upphandlingsguiden

Hur gör man för att upphandla vita städtjänster som ger städning av den kvalitet man vill ha och som är bra både för miljön och för städaren? Svaret är att man måste formulera krav på städtjänsten.  På denna sida finns användbar information om hur man kan formulera, verifiera och följa upp krav.

Det finns självfallet olika sätt att upphandla städtjänster. Privata företag kan upphandla efter eget huvud och så formellt som det finns behov av. Verksamheter inom den offentliga sektorn måste följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som ställer strikta krav på upphandlingen.

Oavsett vilka ni är kan ni dra nytta av Allt om Städs rekommendationer om krav vid upphandling av städtjänster. Syftet är att bidra till fler seriösa upphandlingar.

Använd Allt om Städs material genom att ladda ned och skriva ut dokumenten eller spara dokumenten i din egen dator.

Arbeta sedan på följande sätt:

  1. Välj vilka krav som ska ställas. Läs motiveringarna, så att det är klart varför ni ställer kraven.
  2. Verifiera kraven genom att kontrollera om de är relevanta och rimliga. I förfrågningsunderlaget är det bra att infoga vilka verifikationer ni accepterar för varje krav ni ställer. (Detta ska ingå i förfrågningsunderlag vid offentliga upphandlingar.)
  3. Följ upp att det som ni krävt och städföretaget utlovat i sitt anbud också fungerar i praktiken. Det är en fördel att i förfrågningsunderlaget ange hur uppföljning kommer att göras. Det minskar risken att ni får anbud som ser bra ut på papperet men fungerar på ett annat sätt i verkligheten.

Dokument för nedladdning

Krav vid upphandling

Verifikation av krav

Uppföljning av krav

Kraven har tagits fram i samråd med Almega Serviceföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting. Hör gärna av dig om du har  synpunkter på dessa krav.

För att stödja upphandling av bra städtjänster finns möjlighet att använda Allt om Städs banner som länkar till denna webbplats.