Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny produkt för Prevents checklistor

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder. De nya ämneschecklistorna kan fyllas i på datorn, paddan eller telefonen så snart du lämnat din e-postadress. Checklistorna för olika branscher är fortfarande i pdf-format.