Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, började gälla 2016. Prevent har utbildningar, böcker och verktyg inom de områden som de nya föreskrifterna tar upp, till exempel arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, ledarskap, kränkande särbehandling och starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Utbildningar om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter som började gälla under 2016. Här får du veta mer om bakgrunden till föreskrifterna, vilka som berörs, och vad föreskrifterna kan innebära för organisationen. Utbildningen ges i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Ny enkät för psykosocial arbetsmiljö

Nu finns Prevents enkät om psykosocial arbetsmiljö i en omarbetad version. Enkäten innehåller ett antal frågeställningar som bland annat tar upp arbetsbelastning, arbetsorganisation, ledarskap och stöd i arbetet. I enkäten finns en kort information om hur den kan användas.

Till enkäten

Stress i arbetet

Prevents utbildning och bok om stress i arbetet är ett stöd för att främja hälsa och förebygga och hantera orsakerna till arbetsrelaterad stress. Passar oavsett företagsstorlek och bransch.

Till utbildning om stress i arbetet

Till bok om arbetsrelaterad stress

Skapa bättre arbetsklimat

Arbetsklimatet hänger ofta ihop med organisatoriska och sociala faktorer. Genom Prevents utbildning och bok lär du dig en metod för att skapa ett bättre arbetsklimat.

Till utbildning Utveckla arbetsklimatet

Till verktyget Arbetsklimat

Ledarskap

I din roll som chef har du stor betydelse i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Utbildningen och boken Arbetsmiljö för chefer visar hur du går tillväga för att uppfylla arbetsmiljöansvaret så bra som möjligt.

Till utbildning Arbetsmiljö för chefer

Till bok Arbetsmiljö för chefer

Konflikter och mobbning

Prevent har tagit fram böcker om hur man motverkar mobbning och undviker konflikter på jobbet. Det är viktiga områden för att skapa en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Till bok Personkonflikter på arbetsplatsen

Till bok Undvik mobbning på jobbet

Konflikthantering i hotfulla situationer

Det är viktigt att förebygga starkt psykiskt påfrestande situationer. Genom utbildningen och boken om att förebygga hot och våld får anställda lära sig bemöta människor och agera säkert om hotfulla situationer uppstår. 

Till utbildning Konflikthantering i hotfulla situationer

Till bok Förebygg hot och våld

Prevent erbjuder