Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklistor och enkäter

Här finns Prevents checklistor och enkäter för att undersöka och bedöma arbetsmiljön. Checklistorna kan fyllas i och sparas. Hittar du inte det du söker kan du även titta på sidan för Hjälpdokument.

Du kan även skapa egna checklistor och enkäter i webbprodukterna Regelbanken och SAM på webben. Dessa utgår från checklistorna på Prevent.se och anpassas genom att ta bort eller lägga till frågor. Checklistorna består av frågor som kan besvaras med ja eller nej under skyddsronden. Enkäterna består av påståenden som de anställda får ta ställning till vid undersökningen av arbetsmiljön.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö