Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklistor och enkäter

Här finns Prevents checklistor för att undersöka och bedöma arbetsmiljön. Checklistorna kan fyllas i och sparas. Hittar du inte det du söker kan du även titta på sidan för Hjälpdokument.

Du kan även skapa egna checklistor i webbprodukterna Regelbanken och SAM på webben. Egna checklistor utgår från Prevents och anpassas genom att man tar bort eller lägger till frågor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö