Försäljnings- och leveransvillkor

1. Allmänna villkor


1.1 Beställning
Utbildningar, böcker, övriga material, digitala material och abonnemang beställs i Prevents webbshop, via e-post eller per telefon. En beställning via internet är genomförd när du har erhållit orderbekräftelse från Prevent.

1.2 Priser
Priserna i Prevents webbshop anges utan moms. Momsen är 6 % för alla böcker och 25 % för utbildningar, webbprodukter, cd:ar och dvd:er (då de räknas som en tjänst). Prevent förbehåller sig rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

1.3 Kunduppgifter
För att handla hos Prevent måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och inte meddela dig kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning inte kan levereras. Varje gång du lägger en ny beställning hos oss ska du kontrollera att angivna adressuppgifter är aktuella.

Prevent lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter inom ramen för personuppgiftslagen (PUL). Dessutom behandlas uppgifter om dina inköp. De personuppgifter du lämnar används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till goda kundrelationer. Prevent garanterar att ingen annan använder uppgifterna för marknadsföring. Vår hantering av personregistret följer personuppgiftslagen (PUL) och bokföringslagen.

1.4 Kundservice
E-post: kundservice@prevent.se (vi svarar på e-post inom 24 timmar på vardagar).
Tel: 08-402 02 20 mån-fr 8.00-16.30.

1.5 Betalning
All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Prevents fakturor administreras av Svea Ekonomi AB, 169 81 Solna, Tel. 08-735 29 59. Betalning ska ske till Svea Ekonomis bankgironummer 152-3075 eller plusgironummer 4154801-7 med angivande av fakturanummer.

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativavgift på 500 kr vid ändring av fakturauppgifter efter att fakturan skickats ut till kund. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift.

Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta av Svea Ekonomi. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav av Svea Inkasso.

Faktura skickas efter utförd leverans av böcker, övriga material och digitala produkter.

Faktura skickas från Prevent fyra veckor före utbildningstillfället för öppna utbildningar .

Faktura för abonnemang skickas cirka sex veckor före påbörjad abonnemangsperiod och betalning sker i förskott. Om betalning inte erhållits innan påbörjad abonnemangsperiod spärras abonnemanget.

2. Utbildning – avboknings- och ombokningsregler

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Prevents utbildningar:

2.1 Öppna utbildningar
• Anmälan är bindande så snart Prevent accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Prevent.
• Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Prevent med 50 % av kursavgiften.
• Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart ska beställaren ersätta Prevent med 100 % av kursavgiften.
• Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med Prevent.
• Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och senast 14 dagar innan kursstart. Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Nytt läkarintyg inför varje ombokning krävs. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.  
• Prevent har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
• Vid distansutbildning måste ombokning ske senast två veckor före kursstart och platsen kan inte överlåtas till annan person.

2.2 Företagsanpassade utbildningar
Kontakta Prevents utbildningsledare.
Reglerna är fastställda i enlighet med SAUF:s (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag) generella branschregler.