Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder och övriga intressenter. Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet.

Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet.

Vi håller det vi lovar

De utbildningar vi tillhandahåller uppfyller alltid utlovat innehåll.

Vi söker ständiga förbättringar

Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra våra utbildningar, tjänster och vår verksamhet.

Våra utbildare har kompetens och erfarenhet

Vi säkerställer att utbildare i vårt nätverk har nödvändig och erforderlig utbildningsbakgrund, samt att de har verkat praktiskt i näringslivet inom sina respektive specialområden.

Våra kunder är nöjda, och ska så förbli

Vi följer kontinuerligt upp våra kunders nöjdhet så att vi hela tiden kan förbättra oss och därmed alltid försöka överträffa kundernas förväntan. 

 

Vi strävar efter att alla deltagare ska vara nöjda med kursens eller utbildningens genomförande. Om någon, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuds deltagande i annan kurs utan avgift alternativt återbetalning av kursavgiften.

 

Prevent är medlem i SAUF

SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag, är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Prevent är medlem i SAUF, vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar SAUF med Bureau Veritas.