Företagsanpassade utbildningar

Alla Prevents arbetsmiljöutbildningar kan företagsanpassas. Det innebär att de skräddarsys för att passa ditt företags specifika behov och mål. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och roll i arbetsmiljöarbetet. Det blir också möjligt att utgå från företagets egna handlingsplaner och policydokument. Alla Prevents utbildare är specialister inom sitt område och har praktisk erfarenhet från arbetslivet.  

Kostnadseffektivt
Kostnaden per deltagare blir ofta lägre med företagsanpassade utbildningar. När utbildaren kommer till företagsorten kan man undvika tid och kostnader för resor och övernattningar. Det blir också möjligt att välja den tidpunkt och omfattning som passar företaget bäst. Alla öppna utbildningar kan företagsanpassas, men det finns även utbildningar som bara erbjuds i företagsanpassad form. 

Kontakta oss
Vare sig du vet precis vad du söker eller vill diskutera dig fram till vilken utbildning som behövs på ditt företag är du välkommen att prata med någon av Prevents utbildningsledare. De kan ge en ungefärlig kostnadsuppskattning redan vid första kontakten. Ring 08-402 02 20 eller skicka e-post.

Läs artikeln Prevent vägleder till rätt utbildning

Så här tycker Prevents kunder

– Jag har fått ett jättebra gensvar  från alla på företaget som gått kursen och de påtalar att det känns tryggare därute nu. Det var flera som fick en "aha-upplevelse och som har ändrat sitt eget beteende efter kursen.
Mikael Pedin, KMA-chef / IT-chef och HR-assistent på målerifirman Bruskes  Läs mer

– Det här är några av de bästa utbildningar vi genomfört. Vi har diskuterat konkreta fall som skett i vår verksamhet, och då har det blivit så tydligt vad det handlar om.
Pia Ahlström, vice vd och verksamhetsansvarig på Svensk Personlig Assistans Läs mer

– Vi fick igång bra diskussioner om situationen vi har på Renova. Vi fick möjlighet att lära av varandra, alla kunde känna igen sig i exemplen och vi kunde föra en mycket bra dialog tillsammans.
Katarina Gussmo, HR-chef på Renova Läs mer

– Vi utvecklar ständigt vårt arbetsmiljöarbete, och det nya i år är att vi nu tar ett helhetsgrepp som omfattar alla våra medarbetare. I höst har vi genomfört en insats för Hemköps medarbetare i region Väst. Projektet "Hälsa på hjärnan" handlar om att upptäcka och förebygga stress.
Maud Johansson, HR-generalist på Hemköp  Läs mer