Aktuella utbildningar

APRIL

Grundutbildning

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 24-26/4 

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Göteborg 24-26/4 - fullbokad

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken Malmö 25/4

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM i praktiken Stockholm 25-26/4

MAJ

Grundutbildning

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 15-17/5 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Malmö 22-24/5 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 22-24/5

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Göteborg 22-24/5 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 29-31/5

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM i praktiken Malmö 29-30/5

Handledare grundutbildning

BAM - handledarutbildning Stockholm 16-17/5

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Stockholm 29-30/5

Handledare fransstylister, nagelterapeuter

Naglar och fransar - handledarutbildning Stockholm 15/5

Arbetsklimat

Utveckla arbetsklimatet Stockholm 22/5

Kemiska risker

Kemiska hälsorisker Stockholm 23/5

Stress

Stress i arbetet - undersök och åtgärda Stockholm 31/5

JUNI

Grundutbildning

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 12-14/6

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Malmö 12-14/6

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Göteborg 12-14/6

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 25-27/6

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb dag 4 o 5 Stockholm 28-29/6

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM i praktiken Stockholm 13-14/6

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken Stockholm 12/6