Aktuella utbildningar

JANUARI 

Grundutbildning 

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 30/1-1/2 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Göteborg 30/1-1/2 - fullbokad

FEBRUARI

Grundutbildning

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 6-8/2 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 13-15/2

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Malmö 13-15/2 - fullbokad

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 20-22/2

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Göteborg 27/2-1/3

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken Stockholm 7/2

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM i praktiken Stockholm 13-14/2

Handedare konflikthantering buss

Konflikthantering Bussbranschen - handledare Stockholm 15/2  - OBS! KOSTNADSFRI

MARS 

Grundutbildning

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 6-8/3

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 20-22/3

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Malmö 20-22/3

Bättre arbetsmiljö BAM grundutb Stockholm 13-15/3

Risker
Riskbedömning Stockholm 6/3

Arbetsmiljö för chefer
Arbetsmiljö för chefer Stockholm 7-8/3

Hälsa 
Friskfaktorer i arbetslivet Göteborg 8/3 

Konflikthantering i bussbranschen - handledare

Konflikthantering i bussbranschen - handledare Malmö 12/3 - OBS! KOSTNADSFRI

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken Stockholm 13/3

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SAM i praktiken Göteborg 13-14/3

Bättre arbetsmiljö - BAM - Handledarutbildning

Bättre arbetsmiljö - BAM - Handledarutbildning Stockholm 14-15/3 

Konflikthantering spårbunden trafik - handledare
Konflikthantering spårbunden trafik - handledare Stockholm 21/3