Utbildning

Utveckla arbetsklimatet

- En metodutbildning

Stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa, härrör ofta från organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Det är inte alltid lätt att identifiera eller hitta lösningar för dessa frågor. Den här utbildningen lär ut en metod som underlättar arbetet. Metoden går ut på att undersöka arbetsklimatet och därefter förbättra det steg för steg.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

Till webbverktyget Arbetsklimat

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet är att ge deltagaren kunskap om hur arbetsklimatet i en arbetsgrupp kan förbättras med hjälp av materialet Arbetsklimat.

Mål
Du ska efter utbildningen kunna använda metoden för att undersöka och utveckla arbetsklimatet i arbetsgruppen.

Målgrupp
Chefer och arbetsledare med personalansvar, personalspecialister eller personal från företagshälsovård.

Förkunskaper
Du bör ha genomgått grundutbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM, eller motsvarande, samt ha god förståelse för de psykosociala frågorna.

Ur innehållet
- Signaler på problem som kan finnas i en arbetsgrupp
- Organisatoriska och sociala faktorer
- Hur ska arbetsprocessen drivas?
- Undersöka - förebyggande och främjande
- Förankring i gruppen
- Dra slutsatser av resultat
- Genomföra återföringsmöten
- Skapa handlingsplan
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Följa upp och utvärdera

Till produktbladet

Kursstart 22 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
1 dag