Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla som genomfört utbildningen får möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna
- ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
- veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
- kunna använda Regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
- veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Rekommenderade förkunskaper
Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Omfattning
Utbildningen omfattar två heldagar.

Innehåll
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
- uppgiftsfördelning och kunskaper
- nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
- rutiner, instruktioner och dokumentation
- systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
- handlingsplan för den egna verksamheten.

Kursmaterial
Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Till produktbladet

Kursstart 25 april 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
2 dagar
Kursstart 29 maj 2018
Få platser kvar
Plats
Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Se karta
Kurslängd
2 dagar
Kursstart 13 juni 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
2 dagar