Utbildning

Syn och belysning i arbetslivet

Synen och belysningen har stor betydelse för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Att se dåligt när man arbetar kan leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt.

För att komma tillrätta med brister i belysningen behövs utbildning om synfunktioner, belysningslära och synergonomiskt tankesätt. Kunskap om syn och belysning är viktigt inte bara för att förbättra befintliga arbetsplatser utan även för att skaffa sig god beställarkompetens vid upphandling av ny belysning. Allra bäst är förutsättningarna att skapa bra belysning om man tar hänsyn till synergonomin redan när nya arbetsplatser skapas vid arkitektens ritbord, projektörens planering och elinstallatörens val och placering av armaturerna.

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap och förståelse för hur arbetsplatsens belysning påverkar vår totala arbetsmiljö, sett ur ett synergonomiskt perspektiv. Flera praktiska övningar ingår, till exempel ljusmätning.

Mål
Efter genomgången utbildningen ska deltagarna:
- ha fått djupare kunskap om ljuset, synen och olika belysningsalternativ
- ha fått ökad kunskap om området synergonomi
- ha fått ökad beställarkompetens, så att man vet vad man kan kräva när man planerar ny belysning vid ombyggnation eller nyproduktion.

Målgrupp
Personer som medverkar i planering av arbetsplatsers utformning, till exempel skyddsombud, arbetsledare, arbetsmiljöingenjörer och övriga yrkeskategorier inom företagshälsovården, ergonomer, arkitekter, optiker, elinstallatörer, projektörer samt övriga ljus- och synintresserade i arbetslivet.

Arbetsformer
Teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.
Ur innehållet
- synergonomi
- belysning
- synhjälpmedel
- praktiska mätövningar.

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.