Utbildning

Stress i arbetet - undersök och åtgärda

Den här utbildningen ger praktiskt användbara redskap för att förebygga stress i arbetet, och är ett effektivt stöd för företag, chefer och skyddsombud som ska arbeta med arbetsrelaterad stress. I utbildningen ingår kunskap om vad som orsakar stress i arbetet, arbetsgivarens ansvar och vinsterna med minskad stress för företag och individ.

Våren 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Där poängteras vikten av kunskap om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning. Prevents utbildning om arbetsrelaterad stress är en bra grund för att ta tag i och åtgärda frågor på området.

Utbildningen tar inte upp praktisk stresshantering för individen, utan handlar om hur man kan arbeta förebyggande med stress på gruppnivå och organisatorisk nivå.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagarna praktiska användbara kunskaper om arbetsrelaterad stress och redskap för att arbeta förebyggande med frågan på arbetsplatsen.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna:
- ha fått praktiskt användbara redskap för att arbeta förebyggande med stress på arbetsplatsen
- ha kunskap om vad som orsakar stress i arbetet
- ha förståelse för hur riskfaktorer och ohälsa hänger samman
- ha kunskap om arbetsgivarens roll i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer som har en inverkan på stress i arbetet
- ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

Målgrupp
Chefer, HR-specialister, skyddsombud, personal på företagshälsovård med flera.

Rekommenderade förkunskaper
Du bör ha grundläggande arbetsmiljökunskaper, t ex genom att ha genomgått grundutbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM, eller motsvarande. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Arbetsformer
Teori varvas med grupparbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
- Vad är arbetsrelaterad stress?
- Ansvar och roller - Arbetsgivarens skyldigheter att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer som har en inverkan på arbetsrelaterad stress.
- Att identifiera och undersöka arbetsrelaterad stress? Praktisk tillämpning av materialet Arbetsrelaterad stress.
- Hur arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsrelaterad stress?
- Sambandet mellan en god arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete

Till produktbladet

Kursstart 31 maj 2018
Få platser kvar
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
1 dag