Personkonflikter på arbetsplatsen
Författare
Barbro Östling
Sidantal
68
Utgivningsår
2009
ISBN
9789173650526
Art nr.
787
Bok

Personkonflikter på arbetsplatsen

290 SEK Köp

Den här boken ger kunskap om hur destruktiva konflikter kan förebyggas men också metoder och verktyg för att hantera konflikter som uppstått. Boken vänder sig främst till chefer.

Att konflikter uppstår är normalt, både i arbetslivet och utanför. Det är när en konflikt inte hanteras på ett bra sätt som den skapar obehag. Målet med den här boken är inte att undanröja alla konflikter, utan att förebygga de konflikter som är destruktiva, visa hur man kan fånga upp tidiga signaler på konflikt, ge hjälp att hantera konflikter som uppstått och ge råd om hur man avgör när det är dags att be om hjälp.

Boken vänder sig särskilt till chefer och arbetsledare, men vill också uppmana skyddsombud och andra berörda att ta tag i konflikter i ett tidigt skede.