Utbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö introduktion

Den här halvdagsutbildningen ger en bra introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren
- ha grundläggande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna med betoning på kunskaper och färdigheter
- ha kännedom om hur man kan arbeta vidare med frågan i organisationen.

Målgrupp
Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet
- kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
- introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
- tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
- arbetsbelastning
- arbetstid
- kränkande särbehandling
- samverkan för att lyckas
- hälsofrämjande faktorer.

Arbetsformer
Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner.

Till produktbladet

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.