Nycklar till friska företag
Författare
Helene Thornblad
Sidantal
107
Utgivningsår
2009
ISBN
9789173650731
Art nr.
797
Bok

Nycklar till friska företag

240 SEK Köp

Det här är en inspirerande bok för den som vill skapa en arbetsplats med friskare medarbetare. Boken tar avstamp i forskningen om vilka faktorer som utmärker företag med frisk personal. Den ger sedan exempel på hur dessa faktorer framgångsrikt har använts av olika företag.

Forskningsprojektet Hälsa och Framtid har kunnat visa att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet.

I boken presenteras de fyra nycklar till friska företag som forskarna fann. Flera är sådana som företagsledningen direkt kan påverka för att till exempel sänka sjukfrånvaron. I boken ges exempel på hur de fyra nycklarna använts av de åtta företag som ingick i studien.