Utbildning

Lyckas med kontorsförändringen

Från cellkontor till aktivitetsbaserat och allt däremellan

Den här utbildningen har som mål att underlätta förändringsprocessen vid flytt från en typ av kontor till en annan. Utbildningsdagen fokuserar på olika aspekter som kan vara avgörande för att lyckas med kontorsförändringen, som arbetsorganisation, trivsel och fysisk arbetsmiljö.

Utbildningen tar bland annat upp olika kontorstyper och vad den senaste forskningen säger om dem, arbetsmiljölagens krav vid förändring, hur en förändring kan påverka ledarskap och medarbetarskap och hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön efter individens behov. Den är tänkt att inspirera till nya förhållningssätt och ge en introduktion till hur man kan kompetensutveckla de anställda inför, under och efter förändringen.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Utbildningens syfte är att underlätta i förändringsprocessen att flytta från en typ av kontor till en annan. Deltagarna ska få förståelse och användbara kunskaper oavsett vilken kontorsförändring man står inför. Utbildningen är tänkt att inspirera till nya förhållningssätt och ge en introduktion till hur man kan kompetensutveckla de anställda inför, under och efter förändringen.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna känna till vilka faktorer som underlättar en kontorsförändring både vad gäller arbetsorganisation, arbetstrivsel och den fysiska arbetsmiljön. Deltagarna ska

- förstå vikten av att arbeta systematiskt med kontorsförändringen och följa stegen analys och målformulering, planering, skapa organisation för genomförandet och uppföljning
- få kännedom om de olika kontorstyper som finns och en orientering om vad forskningen säger om dem
- få kännedom om arbetsmiljölagens krav inför en större förändring som ett nytt kontor innebär
- veta hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön efter individens ergonomiska behov och fysiska grundkrav på arbetsplatsen
- få förståelse för förändringsprocessens dynamik och hur den påverkar ledarskap och medarbetarskap i det förändrade arbetslivet i de flexibla kontorslösningarna.

Målgrupp
Chefer och arbetsledare, företagsledning, HR, projektledare, skyddsombud eller arbetsmiljöombud, fackliga företrädare, inköpsansvariga och alla andra som står i begrepp att förändra sitt kontor.

Arbetsformer
Föreläsningar med några enstaka gruppövningar och individuell reflektion.

Ur innehållet:
- definition av de vanligaste kontorstyperna, från cellkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser
- aktuell forskning om kontorstyper
- arbetsmiljölagen vid förändring
- förändringsprocessens dynamik
- stress och reaktioner på förändring
- ergonomi och fysisk arbetsmiljö
- kommunikation i förändringsprocesser.

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.