Utbildning

Konflikthantering i hotfulla situationer

Allt fler yrkesgrupper drabbas av hot och våld i arbetslivet. Utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att bli utsatt eller vara rädd för att något ska hända. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga hot och våld och öka beredskapen att agera säkert om hotfulla situationer uppstår. Även om omständigheterna skiljer sig markant mellan olika arbeten är de psykologiska principerna som utlöser en spänd situation ofta liknande. I olika branscher finns olika risker och det är väsentligt att identifiera dessa risker, förstå vad som händer och utveckla rutiner: vad och hur kan vi göra före, under och efter situationen?

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Att ge deltagaren förmågan att via medvetna val kunna påverka sin arbetssituation att bli säkrare.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren:
- ha förståelse för hur komplexa potentiellt hotfulla situationer kan vara
- ha förståelse för vad som styr och driver konflikters förlopp
- ha förmåga att göra medvetna val som syftar till att undvika eller ta sig ur hotfulla situationer i det vardagliga arbetslivet
- ha en verktygsbank att kunna använda sig av vid hotfulla situationer
- ha förståelse för vikten av det förebyggande arbetet mot hot och våld på jobbet.

Målgrupp
Alla anställda som i sitt arbete har kontakt med andra människor.

Arbetsformer
Teori varvas med grupparbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
- Identifiera svåra konfliktsituationer
- Identifiera fungerande strategier och metoder
- Vanliga reaktioner under akut stress
- Egna mönster och reaktioner under akut stress
- Att lyssna - styr en situation som en gisslanförhandlare
- Praktisk användning av kunskaperna i vardagen

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.