Utbildning

Konflikthantering bussbranschen - handledare

Målet med den här utbildningen är att ge bussförare fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, kränkningar, hot eller till och med våld. Den som går utbildningen lär sig att bli handledare i konflikthantering inom bussbranschen, i syfte att utbilda sina kollegor. Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren eftersom den bekostas av ett branschprojekt.

Utbildningen är helt anpassad efter bussbranschen. Deltagarnas egna erfarenheter lyfts fram och vävs in i de modeller och verktyg som presenteras. Fokus ligger även på handledarrollens pedagogiska aspekter.

Utbildningen är framtagen i samarbete med en referensgrupp med aktörer verksamma inom bussbranschen.

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet med utbildningen är en säkrare arbetsmiljö för bussförare.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren:
- efter egna förberedelser kunna hålla egen utbildning
- ha kunskap om hur olika verktyg kan användas i olika konfliktsituationer
- tillsammans med kursdeltagare kunna analysera konfliktsituationer
- ha kännedom om pedagogiska verktyg.

Utbildningsmetodik:
Handledning, grupparbeten, analys av filmsekvenser, diskussioner.
Utbildningens innehåll:
- konfliktkunskap
- kommunikation
- verktyg att använda i en konfliktsituation
- analys av arbetsrelaterade konfliktsituationer
- pedagogik.

Kravprofil för att utbildas till handledare
- intresse för att stödja och utveckla människor i deras yrkesroll
- orädd; kunna ställa svåra frågor
- vana att tala inför grupp
- förmåga att lyssna
- god svenska
- tidigare pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Rollen som handledare innebär att
- leda utbildningar inom din organisation
- diskutera och analysera filmsekvenser med konfliktsituationer
- leda diskussioner om deltagarnas erfarenheter
- i analys och diskussion belysa flera olika perspektiv på en händelse.

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.