Kommunikation, samverkan och förändringsarbete
Utgivningsår
2017
ISBN
9789173652278
Art nr.
707
Bok

Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

190 SEK Köp

Den här skriften handlar om kommunikationens viktiga betydelse i arbetsmiljöarbetet. Bra och enkel kommunikation ökar möjligheten till samverkan och lyckade förändringar av arbetsmiljön.

Kommunikation handlar om att väcka intresse genom att vara trovärdig och övertygande. Man bör till exempel tänka på att tala så att alla förstår och att använda sig av kroppsspråket på ett bra sätt. Bra och enkel kommunikation i en samverkanssituation, där alla parter vill göra sin röst hörd, ökar förutsättningarna för att uppnå resultat som alla är nöjda med.

Skriften vänder sig till skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som vill kunna kommunicera och samverka på ett bra och enkelt sätt.