Utbildning

Kemiska hälsorisker

- en grundutbildning för dig som ska hantera kemiska hälsorisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att hantera kemiska produkter i arbetet innebär risker. Den här grundutbildningen ger kunskap om hur hälsan kan påverkas av kemiska produkter och hur man kan arbeta förebyggande för att skydda sig mot riskerna. Man får också lära sig var man hittar information om riskerna med en viss kemisk produkt och information om hur produkten ska hanteras. Utbildningen ger också kunskap om lagstiftningen och om hur man arbetar med riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Du får kunskap om kemiska arbetsmiljörisker som man kan utsättas för och hur man arbetar förebyggande och skyddar sig mot olika kemiska hälsorisker.

Mål
Efter genomgången utbildning ska du:
- ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan påverka vår hälsa
- ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma
- veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de kan hanteras
- ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inkl. REACH och CLP)
- ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
Chefer, personalhandläggare, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Arbetsformer
Teori varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
- Hur påverkas vi av kemikalier?
- Lagstiftning
- Riskbedömning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
- Hur man tolkar informationen i ett säkerhetsdatablad/exponeringsscenario

Till produktbladet

Kursstart 23 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
1 dag