Utbildning

Introduktion - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här utbildningen ger en snabb orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en introduktion till hur de kan omsättas i den dagliga verksamheten. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara reglerat i lag utan leder även till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskaper om föreskrifterna i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna
- känna till kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och förstå vad de betyder för arbetet i sin dagliga verksamhet
- ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling.

Målgrupp
Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Rekommenderade förkunskaper
För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag.

Innehåll
- regelverket och samhällets styrning
- ansvar och roller
- hur regelverket kan omsättas i den dagliga verksamheten
- därför behövs systematiskt arbetsmiljöarbete
- dokumentationskrav
- årlig uppföljning.

Arbetsformer
Teori varvas med grupparbeten och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursmaterial
Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Till produktbladet

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.