Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sidantal
79
Utgivningsår
2012
ISBN
9789173652032
Art nr.
704
Bok

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

290 SEK Köp

En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet men även i arbetsmiljöutbildningar.

Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig i första hand till personer som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats, till exempel chefer, skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommittéer eller partsgrupper.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.