Utbildning

Friskfaktorer i arbetslivet

- en handledarutbildning

Det här är en handledarutbildning för den som vill lära sig leda arbetet med att utveckla det friska i ett företag eller en organisation. Friskfaktorer är de faktorer som får människor att trivas och må bra. Genom att kartlägga och utveckla det som fungerar bra i en organisation kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. Att satsa på företagets friskfaktorer kan därmed bli en lönsam affär.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Vi ger dig kunskaper om friskfaktorer så att du får ett offensivt förhållningssätt till hälsa. Vi visar dig även en metod du kan använda vid kartläggning av friskfaktorer. Metoden hjälper dig att bevaka och utveckla det friska i ert företag.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna:
- känna till grundläggande begrepp och definitioner av friskfaktorer
- kunna tillämpa metoden för inventering av friskfaktorer på en arbetsplats
- kunna processleda ett arbete med kartläggning och återkoppling av resultat av friskfaktorer.

Målgrupp
Chefer/arbetsledare, fackliga företrädare, personalhandläggare, personal från företagshälsovård m fl.

Arbetsformer
Teori varvas med grupparbeten och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
- Vad är friskfaktorer? - grundläggande begrepp
- Introduktion av metoden
- Planering och förberedelser
- Kartläggning av friskfaktorer - praktiska övningar
- Processledarens roll och uppgift
- Rapportering och återkoppling av resultatet
- Tips och erfarenheter från genomförda projekt i företag
- Diskussion

Till produktbladet

Kursstart 08 mars 2018
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Se karta
Kurslängd
1 dag