Förebygg hot och våld på jobbet
Utgivningsår
2017
ISBN
9789173651660
Art nr.
800
Bok

Förebygg hot och våld på jobbet

290 SEK Köp

40% av alla våldsbrott sker på jobbet, och de som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen.

Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger dig konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda.

Boken tar bland annat upp:
- stress och hur det påverkar oss i konflikter
- människans biologi och hur vi påverkas då vi blir hotade
- kommunikation under stress, bl a metodik från gisslanförhandling
- vardagstaktik
- hur du bemöter starka känslor
- olika sätt att värdera och bemöta hot
- hur du tar hand om dig själv och andra efter våldsamma händelser

Författare Alex Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, hot och våld i arbetslivet.