Bättre arbetsmiljö Handbok
Utgivningsår
2017
ISBN
9789173652254
Art nr.
880
Bok

Bättre arbetsmiljö Handbok

340 SEK Köp

Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, stress, alkohol och andra droger, hot och våld, diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering.

Uppslagsboken kan gärna kompletteras med skrifterna Bättre arbetsmiljö Chefens och skyddsombudets roll och Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare. Tillsammans utgör de en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.

Det här är den tolfte upplagan.