Utbildning

Bättre arbetsmiljö - BAM, dag 4 och 5

Med utökat antal praktiska fall.

Den här utbildningen är framtagen för att passa dig som tidigare har gått Bättre arbetsmiljö - BAM grundutbildning 3 dagar och behöver komplettera med dag 4 och 5. Du kanske arbetar i en bransch där en 5-dagarsutbildning i arbetsmiljö har avtalats fram eller överenskommits.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmåga till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Syfte
Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål
Efter utbildningen ska du kunna:
- identifiera risker och arbeta förebyggande
- se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
- samverka i arbetsmiljöfrågor
- arbeta med tillbud och tidiga signaler
- identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö.

Rekommenderade förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha gått Bättre arbetsmiljö - BAM grundutbildning 3 dagar.

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och alla som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningslängden är anpassad efter att BAM-utbildningen enligt överenskommelser i vissa branscher ska vara 5 dagar lång.

Ur programmet
- Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
- Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
- Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön
- Hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete
- Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
- Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Kursstart 28 juni 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
2 dagar