Utbildning

Bättre arbetsmiljö - BAM grund 3 dagar

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation, och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar under de tre kursdagarna. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Sammanlagt 1,5 miljoner personer har gått Bättre arbetsmiljö BAM, vilket gör den till den största grundutbildningen inom arbetsmiljö. Innehållet är framtaget av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger förmåga till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Syfte
Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål
Efter utbildningen ska du kunna:
- identifiera risker och arbeta förebyggande
- se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
- samverka i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och alla som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Ur programmet
- Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
- Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
- Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön.
- Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
- Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
- Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Till produktbladet

Kursstart 27 februari 2018
Kursen är fullbokad, du kan anmäla intresse!
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 06 mars 2018
Få platser kvar
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 13 mars 2018
Få platser kvar
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 20 mars 2018
Få platser kvar
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 20 mars 2018
Kursen är fullbokad, du kan anmäla intresse!
Plats
Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 10 april 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 10 april 2018
Kursen är fullbokad, du kan anmäla intresse!
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 17 april 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 24 april 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 24 april 2018
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 15 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 22 maj 2018
Kursen är fullbokad, du kan anmäla intresse!
Plats
Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 22 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 22 maj 2018
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 29 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 12 juni 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 12 juni 2018
Plats
Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 12 juni 2018
Plats
Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Kurslängd
3 dagar
Kursstart 25 juni 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Kurslängd
3 dagar