Årlig uppföljning
Sidantal
43
Utgivningsår
2014
ISBN
9789173651776
Art nr.
804
Bok

Årlig uppföljning

190 SEK Köp

Årlig uppföljning - systematiskt arbetmiljöarbete är en praktisk vägledning vid planering och genomförande av den årliga uppföljningen. Skriften innehåller tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet i såväl små som stora företag. Skriften riktar sig till företagsledning och ansvariga chefer i arbetsmiljöarbetet, men också till de arbetstagare som har fått i uppgift att genomföra uppföljningen. Skriften kan också med fördel användas av arbetsmiljökonsulter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla företag årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.