Arbetsmiljöpolicy
Sidantal
31
Utgivningsår
2014
ISBN
9789173651790
Art nr.
799
Bok

Arbetsmiljöpolicy

190 SEK Köp

En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren har ansvaret att initiera arbetet med policyn, men företagets medarbetare deltar med sina erfarenheter och kunskaper både vid framtagandet av policyn och i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. I denna skrift finns råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas. Skriften riktar sig till företagsledning och ansvariga chefer, men också till den eller de arbetstagare som har fått i uppgift att ta fram arbetsmiljöpolicyn.