Utbildning

Arbetsmiljö inom filmproduktion

Under den här utbildningen lär du dig jobba effektivt med att förbättra arbetsmiljön inom filmproduktion. Fokus ligger på hur man jobbar praktiskt med arbetsmiljöfrågor, och utbildningen utgår därför från konkreta företagsexempel inom filmbranschen.

Utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret inom filmproduktion, om lagar och regler för arbetsmiljön och om vilka behörigheter och certifikat som kan vara aktuella inom olika yrken. Dessutom lär man sig hur och var man på egen hand kan söka ytterligare kunskap om arbetsmiljöfrågor.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen ska man ha genomgått den kostnadsfria webbutbildningen om arbetsmiljö inom filmproduktion

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få utökad kunskap i arbetsmiljöarbete inom filmproduktion.

Kursens mål:
Efter utbildningen ska deltagaren ha:
- kännedom om kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och vad de betyder för arbetet i den dagliga verksamheten
- fördjupad kunskap om arbetsmiljöansvar
- fördjupad kunskap om regelverk som är knutna till arbetsmiljöarbete inom filmproduktion
- kännedom om vilka behörigheter och certifikat som kan vara aktuella för olika yrken inom filmproduktion
- goda kunskaper om att söka mer information om arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp
Företagsledning, chefer, producenter, produktionsledare, arbetsledare, skyddsombud med flera, som i sin funktion arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen passar alla inom filmbranschen oavsett verksamhet och företagsstorlek.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör deltagarna genomgått Prevents webbutbildning om arbetsmiljö inom filmproduktion

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag.

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.