Arbetsmiljö för chefer
Författare
Helene Thornblad
Sidantal
57
Utgivningsår
2017
ISBN
9789173652438
Art nr.
743
Bok

Arbetsmiljö för chefer

340 SEK Köp

Det här är en bok som på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt ger chefer och arbetsledare överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor.

Här sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Boken ger handfasta råd om hur man kan gå tillväga på den egna arbetsplatsen. Områden som tas upp är lagar och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöarbete i praktiken och psykosociala risker och arbetssätt. I slutet av varje kapitel finns en kort lista; Att tänka på som hjälper till att överblicka vad som behöver ses över. Där finns också lästips för den som vill veta mer.

Detta är 7:e upplagan.