Utbildning

Arbetsmiljö för chefer

- Att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Som chef eller arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll ingår bland annat att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö, men också att stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

Mål
Deltagaren ska efter utbildningen:
- förstå syftet och innebörden av regelverket
- förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
- kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
- ha fått kännedom om vilka konsekvenser förändringar kan få för den psykosociala arbetsmiljön
-förstå hur kraven i regelverket om psykosociala arbetsmiljön kan omsättas i praktiken.

Rekommenderade förkunskaper
Deltagarna bör ha grundläggande arbetsmiljökunskaper via grundutbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM eller motsvarande. Önskvärt är också att deltagarna har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Målgrupp
Chefer som har personalledande befogenheter samt arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

Arbetsformer
Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktikfall.

Ur programmet
- Regelverket inom arbetsmiljö
- Systematiska arbetsmiljöarbete, SAM
- Daglig tillsyn
- Samordningsansvar
- Samverkan
- Riskbedömning vid förändringar i verksamheten
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Första hjälpen och krisstöd
- Formulera mål och medverkan.

Rehabilitering och arbetstidsfrågor ingår inte i denna utbildning.

Till produktbladet

Kursstart 29 maj 2018
Plats
Prevents egen kurslokal, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm
Se karta
Kurslängd
2 dagar