Utbildning

Rehabilitering på arbetsplatsen

Den här utbildningen handlar om området rehabilitering och arbetsanpassning. Den vänder sig till chefer som har rehabiliteringsansvar för sina anställda och till skyddsombud/arbetsmiljöombud som i sin roll medverkar i arbetsanpassning och rehabiliteringsfrågor på arbetsplatsen. Utbildningen tar upp vilket regelverk som styr, olika inblandade aktörers roll och hur man i samverkan på bästa sätt kan arbeta med rehabiliteringsfrågorna på sin arbetsplats. Under kursens gång får deltagarna en inblick i Rehabverktyget som finns på prevent.se.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Syfte
Syftet är att ge chefer och skyddsombud bättre förutsättningar att hantera rehabiliteringsprocessen på sin arbetsplats. Med verktyg för effektivare rehabiliteringsarbete ökar förutsättningarna för friskare medarbetare och därigenom ökad produktivitet och lönsamhet.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren:
- känna till vilket regelverk som styr arbetsanpassning och rehabilitering
- veta hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering går till
- förstå sin egen och andra viktiga aktörers roller och ansvar under en rehabiliteringsprocess
- veta hur man söker information i Rehabverktyget och ha kännedom om hur man använder räknesnurran.

Målgrupp
Chefer / arbetsledare, skyddsombud / arbetsmiljöombud och övriga medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor.

Ur innehållet
- Tidiga signaler
- Roller och ansvar
- Rehabilitering
- Sjuklön & Sjukpenning
- Rehabiliteringskedjan
- Avslut av sjukfall
- Räknesnurran & Rehabiliteringsekonomi
- Hälsa på arbetsplatsen
- Reflektioner & utvärdering

Arbetsformer
Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner, arbete med fall och med olika typer av dilemman.

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.