Arbetsklimat
Utgivningsår
2017
ISBN
9789173652285
Art nr.
237
Bok

Arbetsklimat

190 SEK Köp

Stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa, härrör ofta från organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Det är inte alltid lätt att identifiera eller hitta lösningar - Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som ger en tydlig vägledning och som är sammankopplat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att använda materialet får man en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

Se även tillhörande produkter:
Webbsida

Utbildning