Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mallar & Logga

Här finns förslag på mallar och tillgång till diplomerade BAM-handledares egna logga.

Produktblad - BAM
Använd gärna produktbladet för att informera deltagarna om utbildningens upplägg. Skicka det tex. till deltagarna innan de kommer till utbildningen, så att de är mer förberedda. Skriv ut mallen på företagets brevpapper för att få med logga.

Mall för intyg
En anpassningsbar mall för intyg. Skriv in namn och datum på personen som ska få intyget. Skriv ut och dela ut vid utbildningstillfällets sista dag. Skriv ut mallen på företagets brevpapper för att få med logga.

Logga för diplomerade BAM-handledare
Loggan för diplomerade BAM-handledare finns för nedladdning. Använd den när du marknadsför dig själv tillsammans med BAM-utbildning. Visa att du är diplomerad handledare i BAM!