Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Här kommer vi att lägga ut information om diverse som berör diplomerade handledare. Det kan handla om nya material, utbildningar, länkar eller andra tips.

Gott och blandat

  • 20180215
    Under år 2018 kommer Prevent se över och finslipa vår BAM klassrumsutbildning och ta fram en helt ny e-learning om BAM.
  • Varje år ändras webbadress till denna portal. Alla diplomerade handledare får tillgång. Har man inte återdiplomerats får man inte den nya webbadressen.