Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Förhandsinformation till dig som är diplomerad BAM handledare

Under 2019 tar Prevent fram en ny diplomeringsprocess. Du som har en gällande diplomering i nuvarande BAM-utbildningen kommer att erbjudas en kostnadsfri diplomering under hösten 2019.

Vi kommer att kontakta dig via den mejladress du angett när du diplomerat/återdiplomerat dig.

Så här kommer diplomeringen att gå till i stora drag:

  • Du får en länk till en film med en övergripande information om den uppdaterade BAM-utbildningen
  • Du får tillgång till BAM Handbok för handledare (f d Metodboken) (bilaga) och kan köpa BAM Handbok här (länk)
  • Du får en länk till diplomeringstesterna
  • När du genomfört och klarat testerna får du möjlighet att komma åt allt material du behöver för att kunna genomföra BAM-utbildningen.

Observera att vissa detaljändringar kan ske i ovanstående process då projektet pågår hela våren 2019.

Om du inte har en gällande diplomering är du välkommen att anmäla dig till vår uppdaterade BAM handledarutbildning. Aktuella kursdatum finns i vår e-handel https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/utbildningar/battre-arbetsmiljo--bam-handledarutbildning-2019--27-aug-2019--stockholm/

I BAM handledarutbildning ingår möjligheten att diplomera sig.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundservice@prevent.se eller maria.ritzen@prevent.se