Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Branschmaterial i Bättre Arbetsmiljö

Branschmaterialen i BAM kompletterar grundutbildningsmaterialet
Handboken Bättre Arbetsmiljö.

Prevent har de senaste åren tagit fram branschanpassade utbildningsmaterial. Syftet har varit att materialen ska kunna användas i utbildning som branschen själv anordnar eller av utbildningsanordnare som marknadsför sig direkt till branschen. Materialen är även bra att använda vid introduktion av nyanställda för att introducera dem i branschens specifika arbetsmiljöfrågor.

Branschmaterialen består av:

  • ett utbildningsmaterial som belyser branschens specifika arbetsmiljörisker
  • fallbeskrivningar anpassade för branschen.

Branschmaterialen finns att beställa i webbshoppen och fallbeskrivningarna finns att ladda ner på Fallbanken

Det finns material och anpassade fallbeskrivningar för ett flertal branscher, såsom apoteksbranschen, bussbranschen, energibranschen, gruvindustrin, hotell och restaurang, livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustri, motor, måleri, plåtverkstad, spårbunden trafik, sågverk, stålindustri samt träindustri.