Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Återdiplomering

För att säkerhetsställa att BAM genomförs med hög kvalité ingår att alla diplomerade återdiplomeras efter fem år.

Vid återdiplomering får du återigen avlägga ett metodtest (uppdaterad version), och därmed visa på att du upprätthållit dina kunskaper. Diplomeringstestet består av ett 20-tal frågor som mäter baskunskaper som återfinns i Metodboken för handledare. 

Många fördelar med att vara diplomerad
Att vara diplomerad BAM-handledare har som du säkert redan vet många fördelar. Den som köper in utbildning med diplomerad BAM-handledare, får en mer kvalitetssäkrad utbildning då du som diplomerats uppfyllt de krav som ställs för godkänd handledare i Prevents grundläggande arbetsmiljöutbildning Bättre Arbetsmiljö (BAM). Diplomeringen visar både på goda arbetsmiljökunskaper och goda kunskaper för att bedriva utbildning i BAM.

Diplomeringen medför även att man inom organisationen kan säkerhetsställa att samtliga handledare inom grundutbildning BAM har likvärdiga kunskaper. Diplomeringen kan även användas för att verifiera verksamhetens kunskaper inom grundutbildning BAM i samband med upphandling och det kan ha en positiv inverkan.

Som diplomerad handledare får du bland annat tillgång till denna webbportal med olika tips och stödmaterial och du har möjlighet att ingå i en Facebookgrupp med andra diplomerade handledare. Webblänken till webbportalen ändras en gång per år och distribueras endast till Diplomerade BAM-handledare. Efter genomförd återdiplomering får du givetvis ett uppdaterat diplom som gäller i ytterligare 5 år. 

Återdiplomering sker vid två tillfällen per år, vår och höst och Prevent kontaktar dig inför återdiplomering. Vet du om att du ska återdiplomeras under året men av någon anledning inte fått erbjudandet om återdiplomering kan du få mer information och anmäla dig här.

Frågor om återdiplomering?
Mejla till diplomeringbam@prevent.se.