Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fallbeskrivningar

Som handledare bör du anpassa utbildningen efter deltagarnas behov och förkunskaper. Det kan även innebära att ändra fallens innehåll eller skapa nya fall efter deltagarnas, branschens eller företagets förutsättningar.

På prevent.se finns Fallbanken. Det är precis som det låter en bank med fallbeskrivningar som du kan ta del av. Där finns både generella och branschanpassade fall.

Du kan enkelt anpassa ett fall genom att kopiera texten från ett befintligt fall till den tomma mallen som heter "fallsida-ifyllningsbar" . Mallen ligger i fallbanken. När du lagt in all text i mallen kan du byta ut eller lägga till sådant som skapar igenkänning t.ex företagsnamn, avdelningsnamn eller specifika fraser som används inom företaget. Alternativt skriver du ett helt nytt fall som baseras på en situation som är unik och viktig för det företag som du ska hålla utbildning för.

Se även till att alltid revidera dina fall så att de behåller aktualitet.


Några egenskaper hos ett bra fall är att det:

  • har en tydlig koppling till ett eller flera av utbildningens mål
  • stimulerar deltagarnas tankar och väcker nyfikenhet att ta reda på mer
  • fungerar utifrån olika perspektiv, till exempel skyddsombudets och chefens
  • ringar in flera centrala begrepp inom arbetsmiljöområdet
  • går att arbeta med enligt de fyra momenten i systematiskt arbetsmiljöarbete (undersöka bedöma (risk) åtgärda kontrollera)
  • inte avslutas med ett frågetecken.