Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 6

Vad kan känneteckna en bra utbildning ur ett deltagarperspektiv?

En vanlig uppgift vid handledarutbildningen i BAM är att tillsammans diskutera vad som kännetecknar en bra utbildning ur deltagarperspektiv. Nedan finns de svar som uppgavs vid en av handledarutbildningarna.

Ur deltagarperspektiv är en utbildning bra då....

 • det finns tydliga mål med utbildningen
 • undervisningsformen är varierad
 • man får ny kunskap, tips, idéer och inspiration
 • man får en ”kunskapsbas att stå på”
 • man lär sig hur man ska hitta mer kunskap och information
 • man får bra material att gå tillbaka till
 • det är mixade arbetsgrupper med olika erfarenheter 
 • deltagarna vill och vågar ställa frågor 
 • det blir intressanta grupparbeten med givande redovisningar
 • det ”ej blir korvstoppning” – det vill säga det finns utrymme för reflektion
 • fakta sätts i relation till verkligheten
 • deltagarnas egna exempel lyfts fram
 • man har fått kunskap om hur man kan hantera frågorna på hemmaplan
 • föreläsaren visar engagemang och inspiration för ämnet
 • alla känner sig sedda
 • deltagarna får ökad nyfikenhet och vill lära sig mer
 • lokaler: ljus, ljud, stolar, bord med mera fungerar bra
 • det är lagom med pauser och gott fika och god lunch.