Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 5

Jag vill förbättra mina arbetsmiljökunskaper. Vad kan jag göra?

Kom ihåg att det inte är handledarens uppgift att ha svaret på alla upptänkliga frågor som deltagarna kan tänkas vilja ha svar på. Du som handledare har till uppgift att underlätta för deltagarna att själva söka svaren till exempel genom att se till att det finns dator med internetanslutning eller referensmaterial på plats vid utbildningen. Men givetvis bör du ändå hålla dig ajour och uppdatera dina kunskaper på arbetsmiljöområdet.

Några förslag:
 Använd dig av böcker och material och studera själv.
 Delta vid utbildningar, seminarier och konferenser. Hos Prevent finns det bland annat utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö, stress, fysiska och kemiska risker samt rehabilitering.
 Kanske kan Prevents olika webbplatser/webbutbildningar vara till stöd?
 Ett verktyg där användaren själv kan välja att prenumerera på förändringar som sker i lagstiftning inom arbetsmiljö- och miljöområdet är Regelbanken. Där har man tillgång till all lagstiftning och man kan man även använda sig av arbetsmiljöguider, dokumentmallar och göra sina egna checklistor med mera. Prova gärna verktyget utan kostnad i 30 dagar.

Läs mer om vilka utbildningar och material Prevent har att erbjuda i webbshoppen.