Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 4

Mina deltagare tycker att arbetsmiljö är ointressant vad kan jag göra?

 Ta reda på så mycket som möjligt om deltagarna innan du påbörjar utbildningen. Vilka förkunskaper har de? Vilka frågor är viktiga för dem? Lyssna in dina deltagare och bygg på så sätt upp ditt förtroende genom att fånga dem där de befinner sig kunskaps- och känslomässigt.

 Ett sätt att komma igång med att prata arbetsmiljö är att börja med att diskutera "hälsa - ohälsa" i stället för arbetsmiljöbegreppet. Att förebygga ohälsa är också lagstadgat och det kan vara lättare för gruppen att börja diskutera hälsoperspektivet och sen koppla arbetsmiljön till det.

- Ett annat sätt är att börja med att bolla frågan ”Vad är arbetsmiljö för dig?” och på det sättet få igång diskussionerna i grupperna.

- Motivera deltagarna med att det som arbetsmiljöverket har, regelverket och AFS, är en stor ”tipsbank” för hur man kan göra för att minska risken för att ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Inom lagstiftningen finns fullt med tips för hur verksamheten kan förbättras!