Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 3

Hur motiverar jag chefer som går utbildningen fast de kanske egentligen inte vill?

 Ett vanligt knep är att koppla ihop arbetsmiljö med lönsamhet. Ett verktyg som kan vara till stöd är www.lonsam.se. Du kan testa det kostnadsfritt i 30 dagar.

 Ta reda på så mycket som möjligt om deltagarna innan du påbörjar utbildningen. Vilka förkunskaper har de? Vilka frågor är viktiga för dem? Lyssna in dina deltagare och bygg på så sätt upp ditt förtroende genom att fånga dem där de befinner sig kunskaps- och känslomässigt.

Finns det saker som cheferna redan gör i dag, men som de inte tänker på som en arbetsmiljöfråga? Motivera dem genom att belysa att de redan i dag gör mycket för arbetsmiljöarbetet och att det finns fördelar med att komplettera, tydilggöra och synliggöra det arbetet än mer.