Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 2

Vad behöver ordnas med praktiskt för att arrangera ett utbildningstillfälle?

Skriv ut och använd gärna checklistan nedan.

Förberedelser Klart
Lokaler
Yta på samlingslokalen "alla ser alla" -
Grupprum/yta för grupparbeten -
Möblering i hästskoform alt. små öar -
Ljudmiljön inget störande brus eller buller -
Utrustning
Blädderblock -
Blädderblockställ -
Whiteboard -
Projektor/OH-utrustning/AV-utrustning -
Ev. dator med internetuppkoppling -
Redskap
Tejp/häftmassa för upphägning -
Tuschpennor -
Post-it-lappar -
Deltagarmaterial/dokument
Utbildningens mål och delmål* -
De centrala begreppen inom arbetsmiljöområdet* -
Nio steg att bearbeta ett fall* -
Lista över rubriker på fallen -
Schema för utbildningen -
Övrigt
Gruppuppdelning 4-8/grupp -
Referensmaterial - Handboken Bättre Arbetsmiljö -
Annat referensmaterial tex. Lagboken, AFS, ADI,
annan litteratur från Prevent, branschmaterial m.m.
-


*Kopieringsunderlag finns bifogat i Metodboken för handledare