Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 1

Det är svårt att komma igång med arbetet dag ett då min grupp är ovan att arbeta med fall – hur ska jag göra?

– Dag ett och arbetet med första fallet kan upplevas som lite ”trögare” eftersom arbetssättet många gånger är nytt och ovant för deltagarna. Har deltagarna en ny gruppkonstruktion tar det även lite tid innan de lärt känna varandra i den nya situationen. Det kan även vara så att gruppen känner varandra sedan tidigare men att de är ovana att prata just arbetsmiljö med varandra. Dag två och tre har grupperna fått prova på ett fall och även lärt känna gruppen, då går det vanligen mycket bättre. Så ha tålamod med din grupp och bli inte orolig om dag ett inte känns helt bra.

– För att underlätta inför dag ett kan det vara bra att skicka information om upplägget till deltagarna veckan innan de kommer till utbildningen så de är förberedda. Skicka till exempel produktbladet om BAM.

– Instruera om upplägget noggrant innan ni börjar med arbetet. Anpassa informationen efter gruppens mognad det vill säga om de har gjort något liknade förut? I föreläsar- materialet ”Bättre arbetsmiljö” i presentationsbilderna finns också ett enkelt prova på-fall som kan användas som övningsexempel.

 Om du har ett mindre antal grupper hinner du som handledare bättre med att gå ut till grupperna och vägleda dem in i metodiken. Finns det möjlighet kan det vara fördelaktigt att vara fler än en handledare speciellt första dagen.

 Fundera även på hur gruppen fungerar? Kanske behöver ni byta grupper till dag två om alla till exempel inte kommer till tals i en grupp?