Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fråga 5

Passar BAM enbart ”privata näringslivet”, eftersom Prevent har tagit fram utbildningen?

 Nej, BAM är ett koncept i grundläggande arbetsmiljö som passar alla verksamheter oavsett verksamhetens art. Det passar därför lika bra inom privat näringslivet som inom kommunal- och landsting sidan.